Środki unijne

Regionalny
Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego
2007-2013

Domstyl Sp. z o.o.
z siedzibą 05- 555 Tarczyn u. Błońska 68

zrealizował projekt:

Podwyższenie konkurencyjności firmy Domstyl Sp. z o.o. poprzez
wprowadzenie nowych produktów i wdrożenie innowacyjnej technologii
typu "skin - tech"

wartość projektu: 1 790 565,31 PLN
wartość dofinansowania: 642 144,44 PLN
w tym EFRR: 545 822,77 PLN
BP: 96 321,67 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Priorytetu 1 " Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu" oraz ze środków budżetu państwa
 Działania 1.5 " Rozwój przedsiębiorczości "
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013

Obejrzyj inspirujące realizacje

Sprawdź instrukcje montażu

Kontakt

DOMSTYL
ul.Błońska 68
05-555 Tarczyn

Tel: (22) 727-82-77

 biuro@domstyl.pl

Premium Joomla Templates